Katsaus Oppisopimuskummit Ry:n vuoteen 2020

Yhdistyksemme edistää oppisopimuskoulutusta ja yleensä työpaikoilla tapahtuvaa ammatillista koulutusta. Vuonna 2020 yhdistyksen hallituksessa toimivat Kari Viinisalo (pj.), Leena Tompuri (vpj., talousvastaava), Sirkka Nykänen (siht.) ja Tarmo Välikoski.

Vuonna 2020 pandemiatilanne vaikutti vahvasti myös Oppisopimuskummien toimintaan. Yhdistyksemme toiminta oli kuitenkin varsin vireää olosuhteet huomioon ottaen. Tässä toimintakatsauksemme vuoteen 2020 ja joitakin ajatuksia myös tulevaan.

Oppisopimuskummit oppisopimuksen tiedottajina ja vaikuttajina

Kerroimme useassa tilaisuudessa maahanmuuttajanuorille ja heidän vanhemmilleen suomalaisesta työelämästä ja oppisopimuskoulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista peruskoulun jälkeisenä jatkokoulutusväylänä.

Joillakin Espoon peruskoulun päättöluokilla kummit ovat opinto-ohjaajien pyynnöstä olleet opo-tunneilla kertomassa nuorille yrittäjyydestä ja oppisopimuskoulutuksesta.  Tavoitteena on hankkeistaa tätä toimintaa yhteistyössä opojen, mahdollisesti Opetushallituksen ja Omnian kanssa yhteistyössä niin, että toimintamalli voitaisiin monistaa käytettäväksi peruskouluissa laajemminkin. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä pääkaupunkiseudun koulutuksen järjestäjien kanssa maahanmuuttajakoulutuksessa.

Kummien edustajat osallistuivat Suomen oppisopimusosaajat ry:n kevätseminaariin Tampereella ja syysseminaariin. Kummit osallistuivat myös Oppisopimusystävien perinteiselle lounaalle, jossa SkillsFinlandin toiminnanjohtaja Eija Alhojärvi kertoi ammattitaitokilpailuista.

Syksyllä 2020 julkaistiin Helsingin kaupungin oppisopimushistoriikki, jonka kirjoittaja on yhdistyksemme puheenjohtaja, Kari Viinisalo. Kirjan esittely julkaistaan yhdistyksemme kotisivuilla.

Näillä Oppisopimuskummien kotisivuilla on myös ylläpidetty blogisarjaa liittyen oppisopimuskoulutukseen ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Oppisopimuskummit yhdessä oppilaitosten kanssa oppisopimusopiskelijoille ja yrittäjille tarkoitetuissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa

Kummit ovat osallistuneet Keudan nuorille ja yrittäjille suunnattuihin tapahtumiin ja tiedotustilaisuuksiin kuten KeuSoten virtuaaliseen aamupalaveriin. Kuten aiempinakin vuosina, kummit olivat mukana myös Keravan kaupungin järjestämässä Crazy day –tapahtumassa sekä Ohjaamotoiminnassa.

Yhteistyössä Omnian kanssa järjestettiin 13.1. Kisällistä mestariksi –aamukahvitilaisuus Omniassa.  Kuulimme Saimaan ammattiopiston lehtorin Markku Vengasahon mielenkiintoisen esityksen huippuvalmennuksesta. Tilaisuuteen osallistui kummien lisäksi Omnian vastuuhenkilöitä ja opettajia.

Oppisopimusviikolla kummit toteuttivat Instagram Livessä keskustelun oppisopimukseen liitetyistä ennakkoluuloista ja yritysten roolista oppisopimustyöpaikkana.


Oletko kiinnostunut yhteistyöstä Oppisopimuskummien kanssa tai haluatko ryhtyä Oppisopimuskummiksi? Ota yhteyttä!

OPPISOPIMUSKUMMIT TUKEVAT TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAA OPPIMISTA JA EDISTÄVÄT OPPISOPIMUSKOULUTUSTA

%d bloggaajaa tykkää tästä: