Aihearkisto: Tapahtumat

Keudan oppisopimuskummit Crazy Day tapahtumassa Keravalla 29.2.2020

Crazy Day 2020 kuva crazydayfi
KUVA: kerava.fi

Keravalaisten yritysten jo perinteeksi muodostunut tuote-esittely ja -myyntitapahtuma Crazy Day kokosi yli 2000 messuvierasta  karkauspäivän viettoon Keravan lukiolle.

Kirsi Talikainen ja Leena Tompuri

Keudan osastolla messuvieraat tutustuivat opintotarjonnan lisäksi Keudaan myös työelämän kumppanina. Oppisopimuskummit Leena Tompuri ja Tiina Lähteenoja-Niemelä tarjosivat tietoa oppisopimuskoulutuksesta sekä työpaikalla tapahtuvaan oppimisen tuesta. Kuvassa myös Keudan Kirsi Talikainen.

nicke lignell

Tapahtuman juonsi näyttelijä Nicke Lignell, esiintyjinä nähtiin motivaatiopuhuja, ex-freestylelaskija Pekka Hyysalo sekä stand up -koomikot Juha Laitila ja Jukka Laaksonen. Perheen pienimpiä viihdytti taikuri Eetu Lampi.

Tapahtuma järjestettiin nyt kuudetta kertaa. Seuraava tapahtuma on helmikuussa 2021.

Lue lisää tapahtumasta www.crazyday.fi tai seuraa Facebookissa www.facebook.com/crazydaykerava.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen visioi ammatillista koulutusta 30.11.2018

Ammatillinen koulutus uudistuu

Kirj. Fil.tri, psykologi, oppisopimuskummi Kari Viinisalo

Finlandia-talolla järjestettiin 30.11.2018 Kauppakamarin, EK:n ja Suomen Yrittäjien yhdessä organisoiman Ammatillinen koulutus uudistuu – 10 askelta onnistumiseen kiertueen päätöstilaisuus, jossa puhuivat muun muassa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Järjestävien tahojen edustajien kanssa paneelikeskusteluun osallistui ylijohtaja Mika Tammilehto, joka ”oma-aloitteisesti” nosti esiin rahoituskysymyksen. Hän kertoi, että nyt päätetty tulosrahoitus sisältää monia kriteereitä ja erilaisia kertoimia. Sen toimivuutta on syytä seurata ja tehdä tarvittaessa muutoksia.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen painotti sitä, että myös ammatillisessa koulutuksessa tulee varautua pieneneviin ikäluokkiin. Muutoksen suuruutta kuvatakseen hän kertoi, että tänä vuonna koulunsa aloitti 61000 lasta ja toisaalta tänä vuonna syntyy 47000 lasta. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan turvaamaan työvoima, ja oppilaitosten on varauduttava myös heidän kouluttamiseensa.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen aiheena oli ”Tähtäin tulevaisuuteen: ammatillinen koulutus vuonna 2023” eli vuosi siitä, kun uusi tuloksellisuusrahoitus on astunut voimaan. Silloin koulutuksen järjestäjät saavat rahoitusta, josta puolet perustuu opiskelijamäärään ja puolet tuloksellisuuteen.

Heinonen totesi, että rahoituksella halutaan ohjata koulutusta uusien tavoitteiden suuntaisesti. Mutta on muistettava, että päätös tehdä muutos on vain pieni osa kokonaisuutta. Muutoksen toimeenpano on ratkaiseva. Toisaalta olisi väärin kuvitella, että muutoksen jälkeen ei olisi enää ongelma. Kun päätetään tehdä muutos, niin se merkitsee, että olemassa olevista ongelmista halutaan eroon. Mutta se ei merkitse, etteikö muutoksen toteuttamisen jälkeen olisi ongelmia. Vanhojen ongelmien sijasta kohtaamme uusia ongelmia.

Heinonen kertoi osallistuvansa vuoden 2018 suomalaisen bisneskirjan valintaan. Hän on tässä yhteydessä pannut merkille, että niissä oppiminen on tärkeällä sijalla. Siten oppiminen yhdistää oppilaitoksia ja yrityksiä. Ongelmana on, että samasta asiasta puhutaan eri kielellä. Kuitenkin ollaan samalla asialla. Oppilaitosta voidaan pitää itse asiassa ”oppimisen laboratoriona”. Heinosen mukaan oppiminen on yhteisöllistä, yhdessä oppimista. Se on jotakin ihmisten välissä tapahtuvaa. Tässä yhteydessä tulee väistämättä mieleen ruotsalaisen kasvatustieteilijä Säljön käsitys, että tieto ei sijaitse esineissä tai tapahtumissa itsessään, vaan siinä, miten kuvailemme analysoimme niitä eli diskursseissamme, joita ei ole helppo oppia omin päin.

Kansainvälisessä yhteistyöryhmässä, johon osallistuu Suomen lisäksi mm. Singapore, Japani, Viro ja Kanada, ”olemme alkaneet puhua applied learningistä”, sanoi Heinonen. On opittava pois tayloristisesta ajatusmallista, jossa ajattelu (teoria) ja tekeminen ovat erillään. Applied learningissä teoria ja käytäntö, ajattelu ja tekeminen, liittyvät yhteen. Olen itse törmännyt joustavan perusopetuksen Jopo -luokkatoiminnan taustalla olevaan tuottavan oppimisen (productive learning) ideaan. Se on mielestäni hyvin lähellä tätä applied learning -ajattelua.

Jos käytämme nykyisin muodissa olevaa muotoiluterminologiaa, niin työpaikoilla tapahtuva oppiminen pitäisi nähdä yrityksen ja oppilaitoksen yhteisenä opiskelijan oppimispolun muotoiluna, totesi Heinonen. Tämä on entistä tärkeämpää nyky-yhteiskunnassa, josta katoavat niin sanotut työelämän sisääntulo ammatit. Heinonen käytti tässä yhteydessä tikapuuvertausta: tikapuista on poistettu alimmat askelmat, ylöspäin on alettava kiivetä korkeammalta.

Kirjoittanut Fil.tri, psykologi, oppisopimuskummi Kari Viinisalo

 

Lisätietoja ja materiaaleja 30.11.2018 tilaisuudesta:

Oppisopimuskummit oppisopimusviikolla työpaikkaohjaajien aamukahveilla Omniassa 5.11.2018

Omnia järjesti Oppisopimusviikon avajaistapahtumana maanantaina 5.11.2018 aamukahvi-tilaisuuden työpaikkaohjaajille. Tilaisuuteen osallistui runsaasti työpaikkaohjaajia eri organisaatioista ja paikalla oli myös kolme oppisopimuskummien edustajaa.
Ohjauksen kriittisiä pisteitä pohtimassa Eija Saavalainen Tuohimäen päiväkodista, oppisopimuskummi ja mentori Outi Syvänperä sekä oppisopimuskummi Sirkka Nykänen. Kuvan ottaja Oppisopimuskummit ry:n puheenjohtaja Kari Viinisalo.

 

Aamukahvit työpaikkaohjaajille

Omnia järjesti Oppisopimusviikon avajaistapahtumana 5.11.2018 aamukahvitilaisuuden työpaikkaohjaajille. Tilaisuuteen osallistui runsaasti työpaikkaohjaajia eri organisaatioista ja paikalla oli myös kolme oppisopimuskummien edustajaa.

Palvelujohtaja Tommy Mård painottaa oppimisen monimuotoisuutta

Palvelujohtaja Tommy Mård totesi avauspuheenvuorossaan, että ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä käydyssä keskustelussa on esitetty kysymys, onko oppilaitoksessa tapahtuvaa lähiopetusta jo liian vähän.  Tommy Mård muistutti kuitenkin oppimisen monimuotoisuudesta: oppimista tapahtuu lähiopetuksen lisäksi myös erilaisissa projekteissa, työpajoissa ja tietenkin työpaikoilla.  Reformi on tuonut oppisopimuksen ja koulutussopimuksen myötä osaamisen hankkimiseen joustavuutta, molempia ammattitaidon hankkimisen muotoja on mahdollista yhdistää joustavasti opiskelijalle mielekkäällä tavalla. Vaikka työelämässä oppiminen on suuressa roolissa, koulutuksen järjestäjä on kuitenkin se taho, joka vastaa opiskelijan opinnoista, korosti Tommy Mård.

Työelämässä oppiminen

Omnian kouluttaja Outi Huvinen totesi esityksessään, että ammatillisessa koulutuksessa käytetään tällä hetkellä uutta käsitettä: työelämässä oppiminen. Hän esitteli omnialaisen työpaikkaohjauksen mallin, jossa keskeistä on se, että opettaja käy työpaikalla työelämäjakson alussa ja perehdyttää myös työpaikkaohjaajan tehtäväänsä. Työkaluna toimiva Check –lista varmistaa että työpaikkaohjaaja tietää ja tunnistaa kaikki ne asiat, jotka on otettava huomioon opiskelijaa ohjatessa.

Työpaikkaohjaajien työn tueksi Omnia järjestää ohjaajille suunnattua koulutusta ja tapaamisia, jotka löytyvät osoitteesta www.omnia/työpaikkaohjaaja.  Hyödyllistä tietoa ja työkaluja työpaikkaohjaajille löytyy myös osoitteesta www.ohjaan.fi.

Työpaikkaohjauksen kriittiset pisteet

Ryhmäkeskusteluissa pohdittiin ohjauksen kriittisiä pisteitä työelämän näkökulmasta. Työelämän edustajat nostivat esille seuraavia asioita:

  • Tiedon kulku opettajan kanssa tärkeä. Opettajalta saatava myös riittävästi tukea työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen.
  • Tutkintojen ammattitaitovaatimusten selkiyttäminen yhdessä, mitä tarkoittavat työpaikan näkökulmasta
  • Opiskelijan erityisen tuen tarpeen huomioiminen. Opiskelijaa koskevien tietojen antamista koskevan suostumuslomakkeen selkeys tärkeä.
  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen ennakkosuunnittelu: miten saadaan ohjaajan aika riittämään kaikkeen?
  • Nuorten työelämävalmiuksien ohjaaminen. Myös maahanmuuttajien riittävän kielitaidon varmistaminen tärkeää.
  • Tasavertaisuuden huomioiminen oppilaitoksen ja työpaikan välisessä yhteistyössä. Tärkeää neuvotteleva asenne.
  • Miten integroidaan opiskelija osaksi työyhteisöä? Tähän olisi hyvä saada toimintamalleja.
  • Mitkä ovat kuntien mahdollisuudet ottaa opiskelijoita?

Susanna Wikström vuoden työpaikkaohjaaja

Tilaisuuden lopuksi palkittiin vuoden 2018 työpaikkaohjaajana Susanna Wikström Kirkkonummen Kukkapisteestä. Susanna on ohjannut monia oppisopimusopiskelijoita ja suorittanut myös itse tutkintoja oppisopimuskoulutuksena. Hän totesi olevansa todellinen oppisopimuskoulutuksen fani!

 

Kirjoittanut oppisopimuskummi Sirkka Nykänen

Oppisopimuskummit mukana Suomen ensimmäisessä oppisopimusviikossa 9.-13.10.2017

http://www.oppisopimus.fi/oppisopimusviikko

Valtakunnallista Oppisopimusviikkoa vietetään 9.­–13.10.2017

Oppisopimusta juhlistetaan verkko- ja paikallistapahtumissa ympäri Suomen

Lokakuussa ensimmäistä kertaa vietettävän Oppisopimusviikon järjestäjää oppisopimus.fi verkosto yhdessä kumppaniensa kanssa. Oppisopimusviikossa on mukana myös koulutuksenjärjestäjät ympäri Suomen ja sen virallisena suojelijana toimii opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Katso hänen koko tervehdyksensä täällä.

 

Opetusministerin tervehdys

Viikon tarkoituksena on, että mahdollisimman moni saisi kuulla oppisopimusopiskelun mahdollisuuksista. Viikkoon voivat osallistua kaikki oppisopimuksesta kiinnostuneet. Seuraa Oppisopimusviikkoa ja ilmoittaudu mukaan!

Oppisopimusviikon ohjelmassa on mm. verkko- ja paikallistapahtumia sekä tempauksia. Oppisopimusinfoja järjestetään FB Live lähetyksinä ja webinaareina nuorille, opoille, työnantajille ja työpaikkakouluttajille. Katso oppisopimusviikon ohjelma.

oppisopimus
Tervetuloa kuulemaan Oppisopimuskummeilta, mitkä ovat oppisopimuksella kouluttamisen hyödyt ja haasteet työnantajalle.

Kummeilla on asiaa työnantajille

Katso kummien FB live lähetys 11.10. klo 10-10:30 oppisopimus.fi:n Facebook-yhteisössä. #oppisopimus #oppisopimusviikko #osaavatihmiset

Mukana Oppisopimusviikossa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Suomen Yrittäjät, EK, TE-palvelut, SAK, STTK, Ohjaan.fi, Oppisopimuskummit, Kohtaamo & Ohjaamot, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Suomalaisen työn liitto,  ISS sekä lukuisat koulutuksenjärjestäjät ympäri Suomen.

Lue lisää oppisopimusviikosta ja tule mukaan!

Hyvä ohjaus työpaikkaoppimisessa Hot 2 ke 8.3.2017

Finns talvella2

KUVA:  Finssin kartano, jossa 8.3.2017 HOT2 tulkintafoorumi pidettiin
ARTIKKELIN KIRJOITTAJA: Kari Viinisalo, puheenjohtaja, Oppisopimuskummit ry

 

Hyvä ohjaus työpaikkaoppimisessa – HOT 2 tulkintafoorumi

Opiskelijat, opettajat, työnantajat ja tutkijat kohtasivat Espoossa

Maaliskuun 8. päivänä kokoontui Omnian Finnsin kartanon luonnonkauniiseen ympäristöön noin viisikymmentä ammatillisen koulutuksen opettajaa, opiskelijaa, tutkijaa ja työelämän edustajaa pohtimaan, mitä hyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen on. Tilaisuuden järjestäneen HOT –verkoston tavoitteena on edistää vuoropuhelua opettajien, opiskelijoiden, työelämän edustajien ja tutkijoiden kesken, jotta oppiminen ja työ löytäisivät Suomessa jälleen toisensa. Ensimmäinen tulkintafoorumi järjestettiin viime vuonna Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Teatteri tutkimusvälineenä

Aamupäivällä tutkittiin työssä oppimista tarinateatteri Sillanrakentamon johdattelemana. Aiheet oli valittu osallistujien ennakkoon esittämien teemojen pohjalta. Sosiodraaman tyylisin menetelmin saatiin näkemystä aiheen problematiikkaan ja niitä voitiin käsitellä myös huumorin avulla. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on verkosto-yhteistyötä, jossa kaikkien osapuolten näkökulmat tulee ottaa huomioon. Saimme nähdä, että toiminnan tavoitteen pitäminen kirkkaana mielessä ei ole aina helppoa. Joskus keinoista tuleekin tavoitteita ja päinvastoin. Eri osapuolten vastuut ja roolit voivat mennä solmuun. Oppimisen järjestelyt työpaikalla voivat epäonnistua, jos työssä oppimista, sen tavoitteita ja toteutusta ei suunnitella yhteistyössä.

Teatterin käyttö osoittautui toimivaksi välineeksi tarkastella työssä oppimista. Taiteen keinojen käyttöä työpaikalla tapahtuvan oppimisen tutkimusvälineenä kannattaa kehittää!

Koulutuksenjärjestäjien hissipuheet ja yritysten puheenvuorot

Iltapäivä oli omistettu koulutuksen järjestäjien ja yritysedustajien vuoropuhelulle. Aluksi Amiedun rehtori Timo Karkola, Edupolin oppisopimusjohtaja Hannele Lehtinen ja yksikönjohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu Omniasta esittivät kukin kahden minuutin hissipuheet myyden omaa koulutustaan tuomaristolle. Tuomareina ja iltapäivän paneelin osallistujina olivat Lidlin toimitusjohtaja Lauri Sipponen, korjaamopäällikkö Jouko Hakkarainen Länsi-Autosta, toimitusjohtaja Minna Ikäheimonen Infobasesta, johtaja Kaarina Salonen Espoon kaupungilta sekä toimitusjohtaja Sirpa Eklund PosiVirestä.

Tiukan hissipuhekilpailun voittivat naisedustajat – ei siksi, että oli naistenpäivä. He saivat tuomareilta tasapisteet. Tuomaristo totesi, että jos työ kentällä vastaa puheita, niin asiat ovat varsin hyvällä mallilla. Leikkimielisen kilpailun voitti yleisöäänestyksellä lopulta kotikentällään puhunut Omnian Riikka-Maria Yli-Suomu.

Samanhenkisten kokous

Päivän tapahtumat veti yhteen jälleen tulkitsijana toiminut Haaga-Helian koulutuspäällikkö Mika Saranpää. Hän totesi, että foorumi oli samanmielisten kokous. Syntyi vaikutelma, että viime vuosien aikana on tapahtunut merkittävää muutosta asenteissa puolin ja toisin. Oppilaitoksissa työssä oppiminen on ymmärretty tärkeäksi osaksi ammatillista koulutusta. Yrityksetkin näyttävät tulevan mukaan. Ne ovat oivaltaneet, että työssä oppiminen on osa henkilöstön kehittämistä ja rekrytointia. Se on oikein johdettuna aidosti investointi tulevaisuuteen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tätä näkökulmaa korosti erityisesti Lidlin Sipponen. Hän sanoikin, että saksalaisena perheyrityksenä oppisopimuskoulutuksella on vankka asema yhtiössä. Samoja periaatteita noudatetaan myös Lidlin Suomen toiminnassa täkäläisen koulutuskulttuurin tarjoamissa puitteissa.

Kaikki yritysedustajat painottivat työpaikalla tapahtuvan oppimisen tärkeyttä. Länsi-Auton Hakkarainen korosti sitä, että työssä oppimisen jaksojen tulisi olla pidempiä kuin nykyisin on tapana. Lisäksi paperityön määrää kritisoitiin.

Tehdään uhkasta mahdollisuus eikä päinvastoin

Timo Karkola piti päivän lopussa koulutuspoliittisen puheenvuoron. Hän korosti, että nyt tehtävät ammatillisen koulutuksen säästöleikkaukset ovat rajuja, mutta meidän ei pidä jäädä surkuttelemaan tilannetta. On tehtävä uhkasta mahdollisuus. Surkuttelemalla ja lamaantumalla teemme helposti mahdollisuuksista uhkia. Karkola muistutti, että edellisen laman leikkausten seurauksena saatiin aikaan todella merkittäviä uudistuksia ammatillisessa koulutuksessa.

Tervetuloa HOT 3 tulkintafoorumiin 2018 maaliskuussa !

Hissipuheiden kellona toimi jo perinteisesti HOT-possu. Sen ytimekäs vinkuva röhkäisy ilmoitti, että puhujan aika oli käytetty. HOT-possu toimii myös viestikapulana. Haaga-Helialta saamansa HOT –possun Omnia luovutti NeMo2 hankkeelle. Se on Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksen professori Petri Nokelaisen ja Tampereen teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorion yhdessä toteuttama hanke, jonka rahoittaa Tampereen kaupungin oppisopimusrahasto. Siinä tutkitaan ammatillista asiantuntijuutta, työelämäosaamista ja työpaikkaa oppimisympäristönä.

Tervetuloa vuoden 2018 maaliskuussa Tampereelle kehittämään työpaikalla tapahtuvaa oppimista!

Kari Viinisalo, oppisopimuskummi ja HOT –verkoston jäsen

 

HOT2 ohjelma 8.3.2017:

hot-2-ke-8-3-2017

Oppisopimuskummit mukana Kreisit Rekryt -tapahtumassa 11.3.2017

KreisitRekryt

Oppisopimuskummit olivat mukana Keravan Keuda-talossa järjestetyssä Kreisit Rekryt -tapahtumassa lauantaina 11.3.2017. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Keravan kaupungin, Tuusulan kunnan, Keudan sekä TE-palvelujen kanssa.

Tapahtuma oli suunnattu kaikille työnhakijoille sekä työtä tarjoaville yrityksille. Kreisistä menosta vastasi tv-kasvo, viihdyttäjä Janne Kataja sekä huutokauppakeisari Aki Palsanmäki ja Heli-vaimo.

Tapahtumasta lisää Facebookista

Oppisopimuskummit Espoon Lintumetsän koulun ammattimessuilla 26.11.2016

Lintumetsän peruskoulun 9-luokkalaisille järjestettiin ensimmäisen kerran ammattimessut lauantaina 26.11.2016. Noin 90 oppilasta kiersi luokissa kuulemassa erilaisista ammateista, joita esittelivät oppilaiden vanhemmat. Omasta työstään oli kertomassa mm. kokki, kiinteistövälittäjä, matkailualalla toimiva, vakuutusmatemaatikko, toimittaja, yrittäjä, terveydenhoitaja ja lääkäri.

Oppisopimuskummit Espoon Lintumetsän koululla
Kummi Eira Karvonen esitteli oppisopimuskoulutusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia 26.11.2016 Espoon Lintumetsän koululla

Yhdessä luokassa kummi Eira Karvonen esitteli oppisopimuskoulutusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia työuran eri vaiheissa.  Nuorille jaettiin Omnian ja kummien esitteitä. Oppisopimus herätti nuorissa paljon mielenkiintoa ja he tekivät monia hyviä kysymyksiä.

Kummi Kari Viinisalon esitys vanhemmille, mitä oppisopimus vaatii ja mitä se tarjoaa.
Kummi Kari Viinisalon esitys vanhemmille, mitä oppisopimus vaatii ja mitä se tarjoaa.

Vanhemmille esitettiin koulun auditoriossa toisen asteen koulutusmahdollisuuksia. Kari Viinisalo esitteli aluksi oppisopimuskoulusta – mitä se vaatii ja mitä se tarjoaa. Tämän jälkeen esiteltiin Omnian ammatillista ja lukio koulutusta.

Oppisopimus tasa-arvoisena ja vaihtoehtoisena ammatillisen koulutuksen mahdollisuutena oli monelle vanhemmalle uusi näkökulma, ja asiasta heräsi vilkasta keskustelua.

Tilaisuuden luento-ohjelma:

Jatko-opintoinfo huoltajille, auditorio

10.00 – 11.30   Kari Viinisalo, Oppisopimuskummit
                          Eeva-Riitta Kangasmetsä, Omnia
                          Ilari Valtonen, Vaskivuoren lukio
                          Hannu Himanen, Lintumetsän koulu

12.00 – 13.00   Jatko-opintoinfo oppilaille
                           Eeva-Riitta Kangasmetsä,  Omnia

 

Oppisopimuskummit mukana Crazy Day-tapahtumassa Keravalla 5.3.2016

5.3.2016 Crazy Day , Kerava

CrazyDay 050316Koko perheen tapahtumassa keravalaisille ja lähikuntien asukkaille oppisopimusasiat olivat esillä Keuda Oppisopimuskeskuksen ständillä. Tapahtumassa oli  huikeat yli 5000 kävijää.

Juontajana oli Nicke Lignell, ja viihdyttämässä  Pepe Ahlqvist, Heikki Silvennoinen ja Kummelit-toimittaja ”Mauno Ahonen”.

Crazy Dayn kotisivut

Crazy Day Kerava Facebookissa